Ohjelmointikielten kokeilua

Tehtävänä oli kirjoittaa ja suorittaa “Hei maailma” kolmella kielellä, sekä asentaa tarvittavat ympäristöt.

C-kieli

Asennetaan C-kääntäjä gcc

sudo apt-get install gcc

nano hello.c

#include <stdio.h>

int main() {

printf(“Hello, World!\n”);

return 0;

}

käännä ohjelma: gcc hello.c -o hello

Ajettu ohjelma komennolla ./hello

Tulostuu: Hello, World

Java

Asennetaan ajoympäristö: sudo apt-get install default-jre

Testataan komennolla java -version

openjdk version “10.0.2” 2018-07-17
OpenJDK Runtime Environment (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.2, mixed mode)

Asennetaan käännösympäristö: sudo apt-get install default-jdk

kirjoita ohjelma javac HelloWorld.java

nano javac HelloWorld.java


public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“Hello, World”);

}


}

Käännä javac javac HelloWorld.java

Aja ohjelma java HelloWorld.java

Tulostus:
$ javac HelloWorld.java
$ java HelloWorld
Hello, World

Python

Pythonia on testattu WSGI asennuksen yhteydessä, sekä Flask asentamisen yhteydessä.

Flask asennus

Python 3 mod_wsgi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *